Risøbank stengt

Pga den spesielle situasjonen som er oppstått med spredning av Korona-viruset, er også Risøbanks offentlige arrangementer og private sammenkomster i Risøbanks lokaler innstilt inntil videre. Evt booking av selskaper (for tidspunkter lenger frem) kan fortsatt pågå, og det må skje ved direkte kontakt med Nødings Delikatesse AS. Inntil noe annet blir meldt, er det imidlertid uaktuelt å holde selskaper eller andre arrangementer i Risøbanks lokaler, uansett størrelse. Dette beklager vi, men vi følger her direktiver og råd fra offentlige myndigheter (helse/stat/kommune).

Håkon R. Sødal
Daglig leder, Risøbank IKS
Medio mars 2020