Kontakt oss

(Ved spørsmål om leie og priser; bruk kontaktskjema under «Booking»)


Om oss

Risøbank Interkkurt-476ommunale Selskap (IKS) ble etablert i 2004, og har siden stått for drift og rehabilitering av Risøbank.

Risøbank IKS skal gjennom rehabilitering og tilbakeføring ta vare på de egenartede bygningene fra 1901. Bygningene har både nasjonal og internasjonal verdi. Hele bygningskomplekset ble fredet av Riksantikvaren i 1994, og alt rehabiliteringsarbeid utføres i henhold til fredningsbestemmelsene og i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren.


Representantskap og styre

Representantskapet, som består av Mandals ordfører og Vest-Agder fylkesordfører (hhv Alf Erik Andersen og Terje Damman), oppnevner styre for Risøbank IKS; tre medlemmer på innstilling fra Mandal kommune (bystyret) og to medlemmer på innstilling av Vest-Agder fylkeskommune. Vervene følger den politiske valgperioden. Representantskapets har oppnevnt følgende styre for Risøbank IKS:

Ulf Aanonsen, leder
Sølvi Gjerdahl Thomassen, nestleder
Jørg Magne Hadland
Aud Helland-Olsen
Sigurd Bjørn Kastrud

Varamedlemmer:
Unni Hald, Mandal
Åse Michaelsen, Mandal
Erik Hoffmoen (fra 2018), Mandal
Kristina Athanasiou, fylkeskommunen
Morten Ekeland, fylkeskommunen

Daglig ledelse / administrasjon
Styret tilsetter daglig leder; og daglig leder fra sommeren 2015 er: Håkon R. Sødal.
Han er tilsatt i 20% stilling.
Daglig leder er saksbehandler og sekretær for Representantskapet og styret, og har kontor på Risøbank.

Kontaktinformasjon

  • E-post: post@risobank.no
  • Besøksadresse: Risøbank 5, 4514 Mandal.
  • Post-adresse: Postboks 51, 4501 Mandal.
  • Organisasjonsnummer: 988 192 031 MVA

Kart