Kontakt oss

Ved spørsmål om leie og priser til møter, selskaper og andre arrangementer; ta kontakt med Karl David Gundersen (909 79 725), Nødings Delikatesse AS, eller Herr Redaktør (922 99 239). (Booking via skjema er avviklet.)

Ved spørsmål om overnatting i forpakterboligen, ta kontakt med Karl Ove Gundersen (909 55 224).


Om oss

Risøbank Interkommunale Selskap (IKS) ble etablert i 2004 og har siden stått for drift og rehabilitering av Risøbank.

Risøbank IKS skal gjennom rehabilitering/tilbakeføring og bruk ta vare på de egenartede bygningene som Lord Salvesen lot oppføre fra 1901. Bygningene har både nasjonal og internasjonal verdi. Hele bygningskomplekset og nærmest-liggende parkområde ble fredet av Riksantikvaren i 1994, og rehabiliteringsarbeid utføres i tråd med fredningsbestemmelsene og i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren i Agder.


Representantskap
Representantskapet er selskapets øverste organ og består av Lindesnes kommunes ordfører og Agder fylkesordfører (hhv Alf Erik Andersen og Arne Thomassen). Representantskapet oppnevner styre for Risøbank IKS; tre medlemmer på innstilling fra Lindesnes kommune og to medlemmer på innstilling av Agder fylkeskommune. Vervene følger den kommunale valgperioden.

Styre i valgperioden 2019-2023:
Ulf Aanonsen, leder
Hannah Dybesland, nestleder
Morten Ekeland
Sigurd Bjørn Kastrud
Åse Michaelsen

Varamedlemmer:
Aud Helland Olsen, Jan Henrik Jensen, Torunn Sirevåg Slettan  (kommunen)
Jørg Magne Hadland, Fredrik Jensen (fylkeskommunen)

Oppnevning av nytt styre foretas på nyåret 2024.

Daglig ledelse / administrasjon
Styret tilsetter daglig leder. Daglig leder er Håkon R. Sødal. Stillingen som daglig leder har han hatt siden 2015, og den er for tiden på 30%. Daglig leder er saksbehandler og sekretær for Representantskapet og styret og har kontor på Risøbank.

Kontaktinformasjon

  • E-post: post@risobank.no
  • Besøksadresse: Risøbank 5, 4514 Mandal.
  • Post-adresse: Postboks 51, 4501 Mandal.
  • Organisasjonsnummer: 988 192 031 MVA

Kart