Kontakt oss

(Ved spørsmål om leie og priser; bruk kontaktskjema under «Booking»)


Om oss

Risøbank Interkommunale Selskap (IKS) ble etablert i 2004, og har siden stått for drift og rehabilitering av Risøbank.

Risøbank IKS skal gjennom rehabilitering/tilbakeføring og bruk ta vare på de egenartede bygningene fra 1901. Bygningene har både nasjonal og internasjonal verdi. Hele bygningskomplekset og nærmestliggende parkområde ble fredet av Riksantikvaren i 1994, og rehabiliteringsarbeid utføres i tråd med fredningsbestemmelsene og i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren i Agder.


Representantskap
Representantskapet er selskapets øverste organ og består av Lindesnes kommunes ordfører og Agder fylkesordfører (hhv Even Tronstad Sagebakken og Arne Thomassen). Representantskapet oppnevner styre for Risøbank IKS; tre medlemmer på innstilling fra Lindesnes kommune og to medlemmer på innstilling av Agder fylkeskommune. Vervene følger den kommunale valgperioden.

Styre
Representantskapet har oppnevnt følgende styre for Risøbank IKS for inneværende valgperiode:

Ulf Aanonsen, leder
Sølvi Gjerdahl Thomassen, nestleder
Hannah Dybesland
Sigurd Bjørn Kastrud
Åse Michaelsen

Varamedlemmer:
Aud Helland Olsen, Torunn Sirevåg Slettan, Jan Henrik Jensen (kommunen)
Fredrik Jensen, Jørg Magne Hadland (fylkeskommunen)

Daglig ledelse / administrasjon
Styret tilsetter daglig leder. Daglig leder fra sommeren 2015 er: Håkon R. Sødal. Han er tilsatt i 20% stilling.
Daglig leder er saksbehandler og sekretær for Representantskapet og styret, og har kontor på Risøbank.

Kontaktinformasjon

  • E-post: post@risobank.no
  • Besøksadresse: Risøbank 5, 4514 Mandal.
  • Post-adresse: Postboks 51, 4501 Mandal.
  • Organisasjonsnummer: 988 192 031 MVA

Kart