Om oss

Risøbank Interkommunale Selskap (IKS) ble etablert i 2004, og har siden stått for drift, rehabilitering og kulturaktiviteter på Risøbank.

kurt-476Risøbank IKS skal gjennom rehabilitering og tilbakeføring ta vare på de egenartede bygningene fra 1901. Bygningene har stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi, og ble derfor fredet av Riksantikvaren i 1994. Alt rehabiliteringsarbeid utføres i henhold til fredningsbestemmelsene og i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren i Agder.

Representantskap og styre
Representantskapet, som består av ordfører Lindesnes og fylkesordfører i Agder, oppnevner styre for Risøbank IKS. Tre av medlemmene blir oppnevnt på innstilling fra Lindesnes kommune og to medlemmer på innstilling av Agder fylkeskommune. Vervene følger den politiske valgperioden.

Styret i perioden 2019-2023 har vært:

Styremedlemmer:
Ulf Aanonsen, leder (Lindesnes kommune)
Sølvi Gjerdahl Thomassen, nestleder (Agder fylkeskommune)
Hannah Dybesland (Agder fylkeskommune)
Åse Michaelsen (Lindesnes kommune)
Sigurd Bjørn Kastrud (Lindesnes kommune)

Varamedlemmer:
Aud Helland Olsen, Lindesnes kommune
Torunn Sirevåg Slettan, Lindesnes kommune
Jan Henrik Jensen, Lindesnes kommune
Fredrik Jensen, fylkeskommunen
Jørg Magne Hadland, fylkeskomunen

Daglig ledelse / administrasjon:
Styret engasjerer daglig leder. Fra sommeren 2015 har Håkon R. Sødal vært daglig leder. Han er formelt ansatt i Lindesnes kommune (kulturenheten). Daglig leder er saksbehandler og sekretær for Representantskapet og styret, og har kontor på Risøbank.