Om oss

Risøbank Interkommunale Selskap (IKS) ble etablert i 2004, og har siden stått for drift, rehabilitering og kulturaktiviteter på Risøbank.

kurt-476Risøbank IKS skal gjennom rehabilitering og tilbakeføring ta vare på de egenartede bygningene fra 1901. Bygningene har stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi, og ble derfor fredet av Riksantikvaren i 1994. Alt rehabiliteringsarbeid utføres i henhold til fredningsbestemmelsene og i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren i Agder.

Representantskap og styre
Representantskapet, som består av ordfører Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken (leder), og fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, oppnevner styre for Risøbank IKS. Tre av medlemmene blir oppnevnt på innstilling fra Lindesnes kommune og to medlemmer på innstilling av Agder fylkeskommune. Vervene følger den politiske valgperioden.

Representantskapet har oppnevnt nedenforstående personer til styre for Risøbank IKS for inneværende valgperiode.

Styremedlemmer:
Ulf Aanonsen, leder (Lindesnes kommune)
Sølvi Gjerdahl Thomassen, nestleder (Agder fylkeskommune)
Hannah Dybesland (Agder fylkeskommune)
Åse Michaelsen (Lindesnes kommune)
Sigurd Bjørn Kastrud (Lindesnes kommune)

Varamedlemmer:
Aud Helland Olsen, Lindesnes kommune
Torunn Sirevåg Slettan, Lindesnes kommune
Jan Henrik Jensen, Lindesnes kommune
Fredrik Jensen, fylkeskommunen
Jørg Magne Hadland, fylkeskomunen

Daglig ledelse / administrasjon:
Styret engasjerer daglig leder, for tiden en 20% stilling.  Fra sommeren 2015 har Håkon R. Sødal vært daglig leder. Han er formelt ansatt i Lindesnes kommune (kulturenheten). Daglig leder er saksbehandler og sekretær for Representantskapet og styret, og har kontor på Risøbank.