Om oss

Risøbank Interkommunale Selskap (IKS) ble etablert i 2004 og har siden stått for drift, rehabilitering og kulturaktiviteter på Risøbank.

Risøbank IKS skal gjennom rehabilitering og tilbakeføring ta vare på de egenartede bygningene fra 1901. Bygningene har stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi og ble derfor fredet av Riksantikvaren i 1994. Alt rehabiliteringsarbeid utføres i henhold til fredningsbestemmelsene og i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren i Agder.

Representantskap og styre
Representantskapet, som består av ordfører i Lindesnes og fylkesordfører i Agder, oppnevner styre for Risøbank IKS. Tre av medlemmene blir oppnevnt på innstilling fra Lindesnes kommune og to medlemmer på innstilling av Agder fylkeskommune. Vervene følger den politiske valgperioden. Styre for inneværende valgperiode  ble oppnevnt av Representantskapet 13. februar 2024.

Representantskap
Alf Erik Andersen, leder
Arne Thomassen

Styremedlemmer
Hannah Dybesland, styreleder (Agder fylkeskommune)
John Kittelstad, nestleder (Lindesnes kommune)
Morten Ekeland (Agder fylkeskommune)
Hilde Tallaksen (Lindesnes kommune)
Oliver Torkelsen (Lindesnes kommune)

Varamedlemmer – kommunen
1) Kirsten Huser Leschbrandt
2) Einar Kylland
3) Patrick Baars

Varamedlemmer – fylkeskommunen
1) Sølvi Gjerdahl Thomassen, nestleder (Agder fylkeskommune)
2) Margit Dale

Daglig ledelse / administrasjon:
Styret engasjerer daglig leder. Fra sommeren 2015 har Håkon R. Sødal vært daglig leder i selskapet. Han er formelt ansatt i Lindesnes kommune (kulturenheten). Daglig leder er saksbehandler og sekretær for Representantskapet og styret. Daglig leder har kontor på Risøbank, og kontoret betjenes normalt én dag pr uke (som regel mandager).