Nyheter/program

Kunstutstilling på Risøbank?

Risøbank har gjennom mange år vært benyttet til kunstutstillinger. Det er særlig sommerutstillingene som har vært populære; men også andre tider av året har vært aktuelt for utstillinger av forskjellig art. Det er primært hovedbygningens andre etasje som benyttes til…

Les mer


1969 – et viktig år for Mandal!

I år er det femti år siden Staten ved Direktoratet for Naturforvaltning begynte oppkjøpet av Risøbank-området og stilte området til Mandals befolknings disposisjon. Dette har Risøbank-selskapet ikke tenkt å la gå upåaktet hen! Søndag 15. september (kl 1600) legges det…

Les mer


Sommerutstilling nr 2

Etter at Synnøve Caspari avslutter sin sommerutstilling søndag 14. juli, overtar Mandal Malerklubb – fra og med torsdag 18. juli. Da blir det åpning av utstillingen kl 1100, og utstillingen varer til søndag 4. august. Følgende utstillere fra…

Les mer