Nyheter/program

Arkitekten bak Risøbank

Det har lykkes å oppspore Sir Robert Lorimers original-tegninger av Risøbanks hovedbygning! Femti år etter at offentligheten begynte oppkjøpet av Risøbank-området og bygningene der, har det lykkes å få tilgang til arkitekttegningene fra Sir Robert Lorimers hånd – i Skottland.

Les mer


Kunstutstilling på Risøbank?

Risøbank har gjennom mange år vært benyttet til kunstutstillinger. Det er særlig sommerutstillingene som har vært populære; men også andre tider av året har vært aktuelt for utstillinger av forskjellig art. Det er primært hovedbygningens andre etasje som benyttes til…

Les mer


1969 – et viktig år for Mandal!

I år er det femti år siden Staten ved Direktoratet for Naturforvaltning begynte oppkjøpet av Risøbank-området og stilte området til Mandals befolknings disposisjon. Dette har Risøbank-selskapet ikke tenkt å la gå upåaktet hen! Søndag 15. september (kl 1600) legges det…

Les mer