Den hvite pesten

Det var det den ble kalt, tuberkulosen – som har herjet som en mare i generasjon etter generasjon i menneskets historie. Lord Salvesens slekt var også blitt rammet av denne sykdommen, og dette satte et spor i denne familiens gjøren og laden i flere slektsledd.

Dette er inngangen til et kulturprogram på Risøbank søndag 30. oktober kl 16:00. Da skal vi se på hvordan kampen mot turberkulosen har vært ført, både i Mandal og i landet forøvrig. Mange fikk frarøvet mange år av sine liv, og det gjaldt høy og lav i samfunnet. Også kunstnere av stort format ble rammet. Vi skal derfor minnes noen av de komponister som ble offer for den forferdelige sykdommen, ved å spille av deres komposisjoner.

Sanitetsforeningen i Mandal står sammen med Risøbank-selskapet om dette arrangementet, da denne foreningen hadde en viktig rolle den gang tuberkulosesanatoriet på Solhøgda ble bygd – for noe over hundre år siden.

Vel møtt til en ganske spesiell samling på Risøbank. Nana Finnes, Hannah Teigland Dybesland, Ulf Aanonsen og Håkon R. Sødal belyser temaet fra forskjellige synsvinkler. Kanskje har vi litt lettere for å forstå det som rørte seg mens denne sykdommen herjet, i dag som vi er en pandemi-erfaring «rikere».

Gjestemusiker for ettermiddagen er Eirik Eielsen Braadland, klarinett. Han musiserer sammen med Håkon Sødal på piano.

Kaffe blir det også, og det er fri entré (mens gaver mottas med takk).

Håkon R. Sødal, Risøbank-selskapet