Språk og shipping – slekt og sladder

Søndag 25. oktober kl 1600 arrangeres et kulturprogram i Storsalen i Buen Kulturhus i Mandal, der en ganske spesiell del av Risøbank-historikken blir presentert. Det foreligger nemlig en rekke gamle brev – sendt fra Mandal, til Johan Theodor Salvesen (Lord Salvesens onkel), som i perioden 1838-1841 befant seg i Øst-Preussen (i byene Königsberg og Pillau). Her ble han – som 17-åring – «utplassert» av sin far, for at han skulle lære seg tysk og handel. Johan Theodor er den som senere kom til å bli Skottland-eventyrets gründer i Salvesen-slekten.

De private brevene til unge Johan Theodor er nylig transkribert fra den gotiske håndskrift til «leselig» skrift, av Toril Gjessing. Og de inneholder en rekke detaljer fra dagligliv, selskapsliv og offentlig liv i Mandal midt på 1800-tallet.

I programmet i Buen vil det bli lest fra disse brevene, tilrettelagt av Ulf Aanonsen. Brevene er skrevet av familiemedlemmer, venner og forretningsforbindelser. I tillegg blir det musikk og andre innslag som knytter til de gamle forbindelseslinjene mellom Østersjøen og Agder-kysten.

Dette arrangementet legges i Buen fordi det ikke er mulig å samle så mange mennesker på Risøbank i disse dager. Og det gjennomføres i et samarbeid mellom Lindesnes Kulturskole, Buen Kulturhus, Mandal Historielag, Mandal Museum og Risøbank-selskapet. Flere lærere av Kulturskolen bidrar musikalsk, og en rekke lokale «lesere» skal bringe informasjon om smått og stort fra Gamle Mandal.

Av helsemessige hensyn må det kjøpes billetter via Buens billettsystem. Helst via nettsiden: www.buenkulturhus.no. Eller: I resepsjonen/Buen Kulturhus – i åpningstiden. Pris: kr 70.

Vel møtt!