Rydde-sjau på Sør-Georgia

Nok en gang inviteres det til et kulturarrangement på Risøbank,
der hvalfangst-virksomheten til familien Salvesen
er utgangspunktet for programmet.
Carl Erik Kilander er en av få som i nyere tid har hatt i oppdrag å «rydde» etter virksomheten som sluttet på 1960-tallet. Det hadde seg nemlig slik at en norsk rein-stamme hadde utviklet seg utover alle proporsjoner gjennom tiårene,
og en innsats måtte gjøres.
Kilander fortalte som prosjektet, som var initiert av britiske myndigheter, på et Historielagsmøte tidligere i år. Dette programmet var så spennende at vi har invitert ham til også å komme til Risøbank og vise bilder/fortelle fra det han var med på.

Tidspunkt: Søndag 10. november kl 1700.

Som vanlig blir det ettermiddagskaffe,
ledsaget av salongmusikk – i Risøbanks hovedstue.

Ingen entré/donasjon til dekning av utgifter.

VELKOMMEN!