Nytt styre for Risøbank IKS

2. desember 2015

Følgende er av Representantskapet oppnevnt til styre for Risøbank IKS for valgperioden 2015-2019:

Ulf Aanonsen, leder
Sølvi Gjerdahl Thomassen, nestleder
Jørg Magne Hadland
Aud Helland-Olsen
Sigurd Bjørn Kastrud

Som varamedlemmer er oppnevnt:

Unni Hald, Mandal
Åse Michaelsen, Mandal
Torgrim Olsen, Mandal

Kristina Athanasiou, fylkeskommunen
Morten Ekeland, fylkeskommunen