Kunstutstilling på Risøbank?

7. oktober 2019

Risøbank har gjennom mange år vært benyttet til kunstutstillinger. Det er særlig sommerutstillingene som har vært populære; men også andre tider av året har vært aktuelt for utstillinger av forskjellig art. Det er primært hovedbygningens andre etasje som benyttes til utstillinger. Her er det lagt opp galleri-skinner i flere rom, noe som gjør det enkelt å henge opp kunsten. Noen rom kan også bli avlåst når utstillingen ikke er åpen og hovedstuene benyttes til andre aktiviteter.

Styret for Risøbank Interkommunale Selskap ønsker at Risøbank-anlegget fortsatt skal benyttes til kunstutstillinger, men vil gjerne gjøre dette etter en plan for fordeling av tid til aktuelle kunstnere. Derfor settes det høsten 2019 inn annonse i lokal- og regionalavisene Lindesnes og Fædrelandsvennen for at kunstnere både skal bli oppmerksom på mulighetene og for at alle skal få lik anledning til å melde sin interesse. Styret vil så, på bakgrunn av søknader, tildele tid.

Fristen for å melde sin interesse for sommeren 2020 er 10. november. Denne gjelder primært sommerutstillingene. Når det gjelder andre tider av året, tildeles tid administrativt, fordi det pr i dag ikke er så stor pågang utover sommermånedene.

Annonsen som rykkes inn lyder som følger:

UTSTILLING PÅ RISØBANK?

Kunstnere som ønsker å holde utstilling på Risøbank i Mandal sommeren 2020, bes melde sin interesse innen 10. november. Søknad og evt spørsmål til avklaring sendes: post@risobank.no

Styret for Risøbank IKS