Kulturminne-dager

«Lyset fra Risøbank.»

parafinfabrikken risøbank

Det er fortsatt mange som ikke er klar over at Norges første oljeraffineri lå i Mandal. I 1862 etablerte familien Salvesen en parafin-fabrikk på det området som i dag kalles «Verkssletta».  Dette er utgangspunktet for kulturminnedagene i Mandal i år. I et samarbeid mellom Mandal museum og Risøbank-selskapet legges det opp til to dager med kulturhistoriske innslag både i by-sentrum og på Risøbank.

Lørdag 10. september
Kl 1300-1600: Mandal museum har åpent hus, der registrator ved Vest-Agder-museet, Magnhild Aasen, og museumsstyrer i Mandal, Birgitte Sørensen, deltar. Det blir utstilling av oljelamper som ble produsert på Parafinfabrikken på 1860- og 70-tallet.

Kl 1400-1500: Tidligere museumsstyrer, Knut Lindseth, er guide på en byvandring på Støkkan; «..på leting etter spor av Parafinfabrikken og dens ansatte».

Kl 1500-1600: Gjert Kristiansen holder foredrag på museet; om «Lampebruk i gammel tid». Folk inviteres da til å ta med egne lamper man mener stammer fra Parafinfabrikken på Risøbank.

Det er inngangspenger for opplegget lørdag; kr 70, noe som inkluderer kaffe og kringle.

 

Søndag 11. september:
Kl 1600: Kulturhistorisk vandring
. Tema: «Mandal Paraffin Olie Co» – et lokalt olje-eventyr. Omvisningen starter fra hovedbygningen, og turen legges om det området hvor Parafinfabrikken lå. Omviser er Ulf Aanonsen.

Fra ca kl 1700 fortsetter programmet inne i hovedstua på Risøbank, med enkel kaffe-servering, salongmusikk fra tiden Parafinfabrikken eksisterte, og kåseri. Medvirkende på Risøbank er Ulf Aanonsen, Birgitte Sørensen og Håkon R. Sødal.

Som tidligere på disse kulturprogrammene/konsertene på Risøbank, er det ikke inngangspenger; men en frivillig donasjon mottas med takk!