Jubileumsmarkering på Risøbank

Det skal dreie seg om «Handels- og kulturkontaktene med Holland» når Risøbank-selskapet inviterer til jubileumsmarkering på Risøbank søndag 19. september kl 1600.

Området ved Spidsbo (nær Storebanken) er  nemlig Mandals arnested. Så når Mandal skal feire hundre år med bystatus, kan det passe med et arrangement som forteller om noe av forhistorien.

Men Risøbank feirer også sitt eget jubileum i år. Det er nemlig femti år siden Risøbanks bygninger ble overtatt av staten og stilt til Mandal kommunes disposisjon. Dette vil også vies oppmerksomhet.

Men tilbake til Spidsbo:
Lenge foregikk handel med inn- og utland nettopp herfra.  På arrangementet søndag 19. september har vi derfor fått historikeren Kim Bredesen til å kåsere om ett særtrekk ved dette; nemlig handels- og kulturkontaktene mellom Holland og Mandal.

I tillegg vil Ulf Aanonsen fortelle om da Risøbank ble overtatt av det offentlige i 1971.


(Del av det gamle Spidsbo-området. Idag i stor grad dekket av skog.
Bankefjorden i bakgrunnen; oppankringsplass for seilskuter.)

Salongmusikken på søndagens arrangement besørges av Bård Lillesund, Øyvind Westermoen og Håkon Sødal.

Det blir ikke servering denne gang; utenom en kopp kaffe ved ankomst. Fri adgang (donasjon).

Påmelding – begrenset antall:
Kun fullvaksinerte kan delta.
– Send en SMS med navn på den/de som kommer – til følgende nummer: 95 10 58 09.
– Påmeldingsfrist: Fredag 17. september kl 1800.
– De første tredve som melder seg på, får plass.
– Bekreftelse på at det er plass til deg/dere, blir sendt på en svar-SMS.

Arr: Risøbank-selskapet