Formelle møter

22. januar 2024

Det er styremøte på Risøbank onsdag 31. januar kl 1800.
Saker: Saldering av budsjett, foreløpig behandling av årsmelding for 2023, kommende kulturarrangement.

Det er møte i Representantskapet på Risøbank tirsdag 13. februar kl 1200.
Saker: Oppnevning av nytt styre, saldering av budsjett for 2024.

Sakspapirer fås ved henvendelse til: post@risobank.no

Møtene er offentlige.