Bok om Lars O. Rølland

25. april 2021

Risøbank-selskapet er medutgiver når tidligere museumsstyrer Knut Lindseth hedres med en bok på Lindseths 80-årsdag i juni; en bok om lokalpatrioten Lars O. Rølland. Det er Lindseths datter, Marit, som står bak boken – et ungdomsverk fra skoletiden i Mandal. Boken inneholder biografiske opplysninger om

Lars O. Rølland, men den er også preget av Røllands diktning – samt forsynt med en rekke fotografier fra Røllands liv og gamle Mandal.

Folk inviteres til å tegne seg på en gratulasjonsliste i boken, mot å kjøpe den når den utkommer i slutten av juni. For å bli med på gratulasjonen til Knut Lindseth, sender man navn, adresse, epost-adresse og telefonnummer til:

Epost: post@risobank.no
Post: Risøbank IKS, Postboks 51, 4501 Mandal

Boken koster kr 200 (fritt tilsendt/levert).
Firma som vil støtte utgivelsen (og få et eksemplar av boken) betaler kr 500.

Sjograf AS er med og sponser utgivelsen.

Dersom forholdene tillater det, vil boken bli lansert på et eget arrangement på Risøbank i slutten av juni. Følg med på annonseringen i avisen.

Utgiver er:
Mandal Historielag
Mandal Byselskap
Mandals Sjømannsforening
Mandal Museum
Risøbank IKS

Faksimile av tidligere utgitt minneskrift
til ære
for Lars O. Rølland