Knut Lindseth hedres

Risøbank-selskapet er medutgiver når tidligere museumsstyrer Knut Lindseth hedres med en bok på hans 80-årsdag 27. juni; en bok om lokalpatrioten Lars O. Rølland. Det er Lindseths datter, Marit, som står bak boken – et ungdomsverk fra skoletiden i Mandal. Boken inneholder biografiske opplysninger om Lars O. Rølland, men den er også preget av Røllands diktning – samt forsynt med en rekke fotografier fra Røllands liv og gamle Mandal.

I denne anledning blir det et kulturarrangement på Risøbank søndag 27. juni kl 1600. Her blir det mange kulturelle innslag og hilsener. Jubilanten og forfatteren vil være tilstede.

Ta med egen stol å sitte på, da dette blir et åpent ute-arrangement.
Følg ellers med på annonseringen i avisen.

Bak utgivelsen står:
Mandal Historielag
Mandal Byselskap
Mandals Sjømannsforening
Mandal Museum
Risøbank IKS

Faksimile av tidligere utgitt minneskrift
til ære
for Lars O. Rølland