Arkitekten bak Risøbank

Det har lykkes å oppspore Sir Robert Lorimers original-tegninger av Risøbanks hovedbygning! Femti år etter at offentligheten begynte oppkjøpet av Risøbank-området og bygningene der, har det lykkes å få tilgang til arkitekttegningene fra Sir Robert Lorimers hånd – i Skottland.

Tegningene ble faglig presentert for publikum på et kulturarrangement på Risøbank søndag 13. oktober 2019. Gjertrud Wendt og Ulf Aanonsen fortalte om tegningene og bakgrunnen for dem. Gjertrud Wendt gav også en presentasjon av den skotske arkitekten, som er kjent for å ha designet en rekke bygninger (samt møbler osv), hvorav Risøbank er blant de få større i tre.

Tegningene var til arrangementet trykket opp i stort format – så publikum kunne gjøre seg kjent med dem. Disse vil bli tatt vare på – og delvis hengt til utstilling – i Risøbanks lokaler fremover.

Tegningene er også gjort tilgjengelig på internett, på følgende nettside – via Canmore – National Record of the Historic Environment:

https://canmore.org.uk/site/363287/norway-mandal-risbank