1969 – et viktig år for Mandal!

I år er det femti år siden Staten ved Direktoratet for Naturforvaltning begynte oppkjøpet av Risøbank-området og stilte området til Mandals befolknings disposisjon. Dette har Risøbank-selskapet ikke tenkt å la gå upåaktet hen!

Søndag 15. september (kl 1600) legges det opp til et jubileumsarrangement i Risøbanks stuer, der bakgrunnen for oppkjøpet blir presentert. Vi skal følge noen av de politiske og administrative prosessene som lå bak denne «redningsoperasjonen» til beste for offentligheten. Vi skal se på hvilke andre planer som forelå for området; og fortelle om noen av de viktigste aktørene fra den gang.

Det er gjort dyp-dykk i kommunale arkiver, ved selveste Mia Spang og Inger Marie Pedersen, tidligere formannskapssekretærer i Mandal. Også tidligere museumsstyrer Knut Lindseth vil bidra med sin historiske kunnskap om denne delen av Mandalshistorien.

I tillegg til det verbale, i form av kåseri og intervjuer, vil det bli musikalske innslag ved Gunn Evy Hageland Børslid, Bård Lillesund og Håkon Sødal. Og musikken er selvsagt hentet fra 1969.

Den som binder det hele historisk sammen, er Ulf Aanonsen, styreleder på Risøbank og leder av Risøbanks historiekomite.

Fri adgang, men med mulighet for å gi en donasjon til kulturarrangementene.

Vel møtt!